Strategische plannen ABP methode Beleidsanalyse Systems Engineering Interim Management Wie zijn wij? Visie en werkwijze

 

In 1940 komt een groep Amerikaanse militairen bijeen voor een "war game". Een van hen suggereert een luchtaanval op Pearl Harbor, Hawaï. Een suggestie die wordt afgedaan als niet voor de hand liggend.

De aanval op Pearl Harbor kwam als een totale verrassing.

In 1973 werd Nederland getroffen door de oliecrisis. Veel oliemaatschappijen waren niet voorbereid en leden aanzienlijke verliezen. Alleen Shell had zich voorbereid en kon de verliezen beperkt houden.

Welkom bij BEM

BEM Strategie en Advies is een bureau dat zich richt op het verbeteren van strategische plannen voor zowel overheidsorganisaties als het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties vaak veranderen als gevolg van technische, juridische of economische invloeden. Organisaties die in een onzekere turbulente omgeving opereren hebben behoefte  aan een degelijke strategische planning.

Zoals u waarschijnlijk zelf hebt gemerkt is de levensduur van strategische plannen beperkt. Vaak kan al na een jaar de helft in de prullenbak terwijl het plan een looptijd van minstens vijf jaar zou moeten hebben.
De waarde van het plan verdampt omdat de geschetste toekomst altijd wel iets anders is geworden als verwacht. De meeste plannen zijn hier niet tegen bestand met als gevolg dat de planningen periodiek moeten worden herzien.
Een nuttige bezigheid, maar u kunt uw kostbare tijd beter besteden.

Met behulp van de Assumption Based Planning methode is het mogelijk om bestaande planningen robuust te maken. Het resultaat van deze methode is een breder inzicht in de bedreigingen (en kansen) voor uw organisatie. Afhankelijk van de gevonden bedreigingen wordt uw strategische planning onderbouwd met concrete offensieve en defensieve acties. Meer over strategische planningen vindt u hier.

Naast het opstellen en verbeteren van strategische planningen kunnen wij u van dienst zijn met advies. Hierbij kunt u denken aan beleidsanalyses maar ook aan meer constructieve diensten zoals Systems Engineering.