Strategische plannen ABP methode Beleidsanalyse Systems Engineering Interim Management Wie zijn wij? Visie en werkwijze

 

De Assumption Based Planing methode in het kort

Uitgangspunt voor de ABP zijn niet de scenario's en de toekomstbeelden maar de bestaande organisatie en planningen met de daarin besloten liggende veronderstellingen. Bij de ABP methode is het van belang om de belangrijke veronderstellingen te onderkennen en te koppelen aan ontwikkelingen die de juistheid van de veronderstelling kunnen aantasten. Indien de mogelijkheid aanwezig is dat een veronderstelling niet meer geldig is en de gevolgen van deze ongeldigheid zijn aanzienlijk dan spreken we over een belangrijke veronderstelling.

Na het inventariseren van alle veronderstellingen is het selecteren van de belangrijkste veronderstellingen stap twee.

Veronderstellingen die altijd geldig zijn en veronderstellingen die, indien zij onwaar worden, geen noemenswaardige gevolgen hebben worden niet verder behandeld.

De volgende drie stappen in de methode worden min of meer gelijktijdig uitgevoerd, er is in ieder geval geen vaste volgorde.

Planningen en veranderingen zijn kostbaar. Een goed inzicht in de noodzaak van een verandering en de juiste timing kan veel geld besparen. De signaalfunctie van stap drie is een mogelijkheid om momenten of gebeurtenissen in de toekomst te onderkennen die een aanwijzing zijn dat de geldigheid of de kwetsbaarheid van een veronderstelling wordt beÔnvloed. Aan de hand van de signaalfunctie kan er tijdig worden gereageerd met defensieve maatregelen (stap 5)

De offensieve acties van stap 4 zijn gericht op het voorkomen dat een veronderstelling bezwijkt. Als we in de planning veronderstellen dat de organisatie zelfstandig zal blijven zullen lobbytrajecten en publiciteitscampagnes maatregelen kunnen zijn om deze veronderstelling te ondersteunen.

De defensieve acties van stap 5 reduceren of vermijden de gevolgen van een gebroken veronderstelling. Met elke verzekeringspolis reduceren of vermijden we de gevolgen van een ongeluk, het verzekeren is dus bij uitstek een defensieve actie. En als we zelfstandigheid veronderstellen zullen schaalvergroting en efficiŽnt werken de gevolgen kunnen verminderen.