Strategische plannen ABP methode Beleidsanalyse Systems Engineering Interim Management Wie zijn wij? Visie en werkwijze

 

Beleidsanalyse


Beleidsanalyse werd van oorsprong gebruikt binnen de publieke sector voor de ontwikkeling, evaluatie en inbedding van methoden en technieken ter ondersteuning van beleidsprocessen. Deze beleidsanalytische instrumenten zijn echter ook bijzonder geschikt ter ondersteuning van strategische plannen in de private sector. De complexiteit van de problematiek in termen van aantal actoren met vaak tegengestelde belangen, voortschrijdende techniek en nieuwe wetgeving vereisen een nieuwe benadering.
Bij het opstellen van strategische plannen neemt het onderling vergelijken van alternatieven en varianten een belangrijke plaats in. Voor de vergelijking van deze alternatieven moet meestal veel en zeer sterk verschillende informatie worden verwerkt. Bovendien moeten de gemaakte keuzes goed uit te leggen zijn aan alle betrokkenen. Evaluatiemethoden kunnen worden gebruikt om veel en ongelijksoortige informatie hanteerbaar te maken voor de besluitvorming. Deze methoden hebben meerdere functies: allereerst natuurlijk het vergelijken van alternatieven, maar daarnaast helpen ze ook bij het structureren van een probleem, de ontwikkeling van alternatieven, de presentatie en communicatie van de resultaten en niet in de laatste plaats bij de bewustwording van plannenmakers.
De uitkomst van opgestelde modellen is niet het belangrijkste, het onderkennen van mechanismen en invloeden zal sterker bijdragen aan het oplossen van problemen en het maken van de juiste keuzes