Strategische plannen ABP methode Beleidsanalyse Systems Engineering Interim Management Wie zijn wij? Visie en werkwijze

 

Interim management

Voor de implementatie van door ons gemaakte of door ons gereviseerde strategische plannen kunnen wij u tijdelijk van dienst zijn met interim management.

De werkwijze kan worden bestempeld als open, direct, mens- en resultaatgericht. Problemen worden geanalyseerd en oplossingen worden snel en creatief in beeld gebracht. Door de multidisciplinaire benadering worden totaaloplossingen geboden die verder reiken dan de eigen verantwoordelijkheid. Voor het zoeken naar oplossingen worden we niet gehinderd door bestaande structuren.

Bij uw opdracht worden voorafgaand afspraken gemaakt over:

  • de inhoud en de omvang van de opdracht;
  • de beoogde resultaten van de opdracht;
  • de bepaling van (het deel van) de organisatie waaraan de interim-manager leiding moet geven;
  • de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de interim-manager;
  • de bepaling van degene(n) aan wie de interim-manager moet rapporteren;
  • een indicatie van de tijdsduur van de opdracht en de wijze van handelen bij afwijkingen daarvan;
  • een kostenraming en de wijze van handelen bij afwijkingen daarvan;
  • de periodieke rapportering door de interim-manager over het verloop van de opdracht;
  • de beŽindiging van de opdracht.