Strategische plannen ABP methode Strategische planning op hoofdlijnen Beperkte strategische planning Uitgebreide strategische planning Wie zijn wij? Visie en werkwijze

 

Beperkte planning

Hierbij komen vragen naar voren als; moeten we blijven groeien of consolideren, nieuwe markten veroveren, andere en nieuwe technologieŽn introduceren of ontwikkelen, verandert de wetgeving, komen er nieuwe concurrenten, waar liggen de kansen en waar de bedreigingen? Naast de eigenaar/directeur is er een beperkt aantal personeelsleden bij betrokken en is er geen behoefte om expertise in te huren. Alle relevante kennis over bijvoorbeeld concurrentie, producten, afnemers, winst en omzet is immers voorhanden.
Deze plannen komen voort uit een visie ondersteund door toekomstverkenningen. Op deze toekomstverkenningen en visie worden alternatieven ontwikkeld die feitelijk de leidraad voor de komende jaren moeten zijn.
De kosten voor het opstellen van een beperkte planning kunnen vlug oplopen; overleggen, brainstormen, oriŽnteren op markten, technologieŽn, wetgeving en ten slotte de financiŽle en organisatorische onderbouwing van de plannen. Als er 4 personen over een periode van 3 maanden ťťn dag in de week weken aan de strategie tegen een tarief van EUR 100,-- bedragen de interne kosten hiervoor al snel EUR 38.400,--
Het blijkt echter steeds weer dat de levensduur van de opgestelde planningen gering is en dat plannen tussentijds moeten worden bijgesteld. Geschat wordt dat 50% van de aldus opgestelde planning na een jaar de prullenbak in kan.

Indien de levensduur van de planning kan worden verlengd tot twee jaar of zelfs langer zonder dat er een wezenlijke bijstelling van de plannen plaatsvindt, leidt dit tot een aanzienlijke kostenbesparing. De kosten voor het robuust en "houdbaar" maken van de bestaande planning zijn beperkt en zullen afhankelijk van de risico's en de planningshorizon en de complexiteit niet langer als een maand duren. Met planningskosten zoals hierboven geschetst wordt al snel een besparing bereikt van EUR10.000,-- per jaar. En met het toenemen van de planningshorizon (en dus de onzekerheid) neemt deze besparing alleen maar toe.

Natuurlijk is deze besparing nuttig en draagt deze bij aan het resultaat maar het feit dat u kunt beschikken over een strategisch plan dat niet door de eerste de beste afwijking van de toekomstvisie tot oud papier degradeert, is vele malen waardevoller.

Indien uw onderneming is uitgegroeid tot een bedrijf met meerdere afdelingen en wellicht Europees opereert dan is bovengenoemde wijze van plannen niet meer toereikend en is een uitgebreide strategische planning een noodzaak om ook in de toekomst te overleven.