Strategische plannen ABP methode Strategische planning op hoofdlijnen Beperkte strategische planning Uitgebreide strategische planning Wie zijn wij? Visie en werkwijze

 

Uitgebreide strategische planning

Uitgebreide strategische planningen komen tot stand in intensieve processen begeleid door gespecialiseerde adviesbureaus. Feitelijk zijn deze strategische plannen niet anders dan de beperkte plannen, het is een kwestie van maat. Uitgebreide plannen hebben een verdere planningshorizon, beslaan een breder gebied, gaan dieper in op de onderbouwing en zijn op onderdelen vaak abstracter.
Omdat de methode en werkwijze in de totstandkoming feitelijk hetzelfde is als de beperkte planning hebben de uitgebreide planningen ook bijna dezelfde nadelen. De kosten zijn aanmerkelijk hoger en het risico op een plan dat snel in de prullenbak beland is groter door de planningshorizon die nog iets verder in de toekomst ligt.