Strategische plannen ABP methode Beleidsanalyse Systems Engineering Interim Management Wie zijn wij? Visie en werkwijze

 

Visie en werkwijze

Visie
Verandering is de maatstaf geworden aan het einde van de 20ste eeuw en het begin van de 21ste eeuw. Veel bedrijven zien dit in en passen zich aan de gewijzigde omstandigheden aan. Maar het is niet alleen efficiŽntie, kwaliteit en de mogelijkheid tot veranderen waar een bedrijf of organisatie haar bestaansrecht aan ontleent. Innovatie, personeelsbeleid, maatschappelijk bewust ondernemen, milieuzorg, etc zijn factoren van belang geworden. Bedrijfsbeleid en investeringen staan vaak op gespannen voet met veranderingen en flexibiliteit. Waarom investeren in productiemiddelen als de situatie volgend jaar al kan wijzigen. Gebleken is dat bestaande strategische plannen niet het vertrouwen en de duurzaamheid hebben die er van wordt verwacht.

Missie
Om meer zekerheid te krijgen in een veranderende omgeving is een goed, robuust en duurzaam strategisch plan noodzakelijk. BEM Strategie & Advies ondersteunt en begeleidt bedrijven en organisaties bij het opstellen en implementeren van duurzame strategische plannen.

Werkwijze

Openheid en betrokkenheid

Openheid en inhoudelijke betrokkenheid vormen onmiskenbare elementen voor een goede verstandhouding.  In onze zienswijze is het essentieel gebruik te maken van de expertise en ervaring van onze opdrachtgevers. Wij doen dat als adviseur. Soms in de rol van onafhankelijk deskundige of als expert, maar vooral door onze opdrachtgevers en hun medewerkers daadwerkelijk terzijde te staan. Bij de ontwikkeling van hun strategie, beleid en de vormgeving ervan in bestuur en organisatie.

Maatwerk in uitvoering

Per opdracht bepalen we de aanpak en bekijken we hoe we het beste kunnen aansluiten bij de wensen van de klant.  Maatwerk in de uitvoering dus. Maar ook praktische toepasbare adviezen toegesneden op de specifieke omstandigheden.  Wij beperken ons niet tot de conceptuele fase (denken), maar kunnen u ook van dienst zijn bij de implementatie (doen).